Baie mense wil graag berge verskuif, maar slegs enkeles is bereid om te oefen op klein heuweltjies.

Hartlik geluk met jul uitslae en die afhandeling van die eerste stap van jou loopbaan!